Cookiestatement

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. In dit cookie statement willen wij, Excelsior Rotterdam, u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw (persoons)gegevens, hoe en welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen (specifiek met behulp van cookies) en voor welke doeleinden wij die kunnen gebruiken.

Denk daarbij o.a. aan gegevens die verzameld worden tijdens bezoeken aan onze (mobiele) website, bij het aanschaffen van wedstrijdtickets of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze apps en andere diensten. Daarnaast leest u hoe u inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken kunt verkrijgen, hoe u deze gegevens kunt rectificeren of verwijderen, hoe u beperking van de verwerking aan kunt vragen, hoe u gebruik kunt maken van het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, hoe u hiertegen bezwaar kunt maken en wie de mogelijke ontvangers van deze gegevens zijn.

Informatie over Excelsior Rotterdam
Excelsior Rotterdam is gevestigd te Rotterdam en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 41131181 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het cookie statement is Excelsior Rotterdam bereikbaar op telefoonnummer 010–4046041. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@excelsiorrotterdam.nl.

Verwerking door Excelsior Rotterdam
Als u de cookies hebt geaccepteerd op een platform van Excelsior Rotterdam, dan geldt deze toestemming ook voor meerdere platformen van de Excelsior Rotterdam (domeinen). De Excelsior Rotterdam-websites waarvoor domein toestemming geldt zijn:
· www.excelsiorrotterdam.nl
· Facebook pagina
· Twitter pagina
· Instagram pagina
· YouTube
· Diverse nieuwe en bestaande apps van voornoemde websites
· Overige social media kanalen van voornoemde websites

Juridische grondslag gegevensverwerking
De rechtsgrond voor verwerking door Excelsior Rotterdam is afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.
Uw toestemming is de rechtsgrond voor de verwerking; deze geeft u door het accepteren van de cookie. U hebt het recht om deze toestemming te allen tijde weer in te trekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking door Excelsior Rotterdam die heeft plaatsgevonden voordat de toestemming werd ingetrokken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken, specifiek door het gebruik van cookies en aanvullend op de gegevens beschreven in het privacy statement:
• Gegevens over surfgedrag op deze website
• Internetbrowser en apparaattype
• Inhoudelijke interesses m.b.t. producten en/of diensten van de Excelsior Rotterdam, gerelateerd aan het voetbal, en/of van onze (divisie)partners en mogelijke adverteerders op de platformen van Excelsior Rotterdam.

Soorten gegevens
Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij door middel van cookies (persoons)gegevens verwerken van bezoekers / gebruikers van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten zoals online promoties, evenementen, acties, prijsvragen en mogelijke loyalty programma’s.
Hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u heeft geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden. Op basis van die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij (i) u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. website en product/dienst aanbod van Excelsior Rotterdam en partners) nog beter op uw interesses af kunnen stemmen en (ii) u kunnen indelen binnen een segment als hierna genoemd ten behoeve van het gericht inkopen van online advertentieruimte – zonder dat adverteerder de gegevens zelf ontvangt.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Delen van (persoons)gegevens met derden
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het gaat om online (sport)marketingbureaus, een customer data platform en, naar gelang de divisie waarin het eerste team van Excelsior Rotterdam uitkomt:
– De Coöperatie Eerste Divisie
– De Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV
Wij zien toe op de naleving van deze afspraken. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. Excelsior Rotterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten behoeve van het gericht inkopen van online advertentieruimte kunnen wij derden (adverteerders) de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de segmenten waarin wij bezoekers hebben ingedeeld (op basis van door ons verzamelde persoonsgegevens). Zo kan een adverteerder bijvoorbeeld aangeven dat zijn advertentie alleen moet worden getoond aan mannen in de leeftijdscategorie 20-34 jaar. De adverteerder kan zo – zonder dat hij de gegevens zelf daadwerkelijk ontvangt – gericht adverteren. Adverteerders kunnen hier op onze website gebruik van maken, maar ook daarbuiten op andere platformen als voornoemd. Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat op een bepaalde advertentie of link heeft geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Excelsior Rotterdam verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het analyseren van uw surfgedrag op de website om uw gebruikerservaring bij het bezoek aan onze website te verbeteren en om de inhoud van de website beter af te stemmen op uw persoonlijke interesses;
• Het verbeteren van onze producten en diensten, o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen;
• Informatieverschaffing over (wijzigingen van) onze diensten en producten, bijvoorbeeld door middel van een service bericht;
• Om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie of andere elektronische boodschap toe te sturen doch enkel wanneer u hier per opt-in of geconfirmeerde registratie heeft ingestemd;
• Het zo goed mogelijk inzetten van online ruimte waarover wij beschikken in relatie tot partnerships die wij aangaan met adverteerders/sponsorpartners;
• Het bepalen van relevante communicatie en aanbiedingen;
• Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controle;
• Om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en/of dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene) strategie.

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt, maar wel altijd voor een van de doeleinden als voornoemd.


Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen.
Voor alle categorieën van cookies beschreven in dit cookiestatement geldt dat Excelsior Rotterdam de gegevens in ieder geval gebruikt zolang u gebruik maakt van de dienstverlening (mits u uw toestemming heeft gegeven) en bij inactiviteit ook een periode van (maximaal) 3 jaar erna. Dit doet Excelsior Rotterdam zodat u bij heractivatie eenvoudig wederom gebruik kunt maken van de dienstverlening. Uitzondering op bovenstaande is als de wet voorschrijft dat Excelsior Rotterdam bepaalde gegevens nog langer moet bewaren.

Categorieën van cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Excelsior Rotterdam gebruikt vier categorieën cookies:

1. Functionele cookies
Excelsior Rotterdam kan functionele cookies inzetten. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en om de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich volledig afmelden voor deze cookies via “Uw huidige instellingen” en door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

2. Analytische cookies
Wij maken gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.
De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:
– Google Tag Manager (Deze cookie maakt het mogelijk om het surfgedrag van de websitebezoeker bij te houden middels het plaatsen van zogeheten ‘tags’. Meer informatie over Google Tag Manager kunt u vinden in de Privacy Policy van Google.)
– BlueConic Plugin (Deze plugin maakt het mogelijk om informatie over de websitebezoeker en het daadwerkelijke bezoek te verzamelen. Meer informatie over Blueconic kunt u vinden op de website van BlueConic.)
– Google Analytics (Deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google.)
U kunt zich volledig afmelden voor deze cookies via “Uw huidige instellingen” en door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

3. Advertentiecookies en/of tracking cookies
Wij maken gebruik van de volgende advertentiecookies, om het online advertentieaanbod te verbeteren en om ons inzicht te geven in onze campagne prestaties:
– Unbounce (Unbounce is een pop-up/ web personalisatietool die wij gebruiken om een gepersonaliseerde interactie aan te bieden voor de gebruikers op de website).
– Doubleclick (Deze cookie zorgt er onder andere voor dat u niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien te krijgt. Meer informatie over Double Click kunt u vinden in de Privacy Policy van Google.)
U kunt zich volledig afmelden voor deze cookies via “Uw huidige instellingen”.

4. Social media cookies
We maken gebruik van de volgende social media cookies om onder meer uw gedrag te identificeren en om relevante advertenties te tonen op social media platformen:
– Facebook pixel (tracking pixel die wordt gebruikt om gebruikers van zowel website van Excelsior Rotterdam als Facebook te identificeren en voor re-targeting binnen Facebook)
– Twitter pixel (tracking pixel die wordt gebruikt om gebruikers van zowel website van Excelsior Rotterdam als Twitter te identificeren en voor re-targeting binnen Twitter)
– YouTube pixel (tracking pixel die wordt gebruikt om gebruikers van zowel website van Excelsior Rotterdam als YouTube te identificeren en voor re-targeting binnen YouTube)
– Instagram pixel (tracking pixel die wordt gebruikt om gebruikers van zowel website van Excelsior Rotterdam als Instagram te identificeren en voor re-targeting binnen Instagram)

5. Online behavioral cookies
Deze cookies worden gebruikt voor klantprofilering om onder meer additionele gegevens van u te verzamelen:
– LeadFamly (Leadfamly is een gamification tool die de mogelijkheid biedt om op een laagdrempelige manier additionele (dataverrijkings)campagnes uit te rollen door middel van verschillende (gamification) concepten.)

U kunt zich volledig afmelden voor deze cookies via “Uw huidige instellingen”. Excelsior Rotterdam heeft beperkt zeggenschap over de social media cookies.

Wilt u meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites, waaronder social media platformen, of apps van Excelsior Rotterdam en over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt? Lees dan de privacy- en cookie statements van deze partijen op hun websites en/of apps.

Een bezoeker van de websites en/of apps die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van de volledige dienstverlening.

Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Excelsior Rotterdam te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Excelsior Rotterdam te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hieronder genoemde contactmogelijkheden.
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Plaats bewaring persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden. Uw gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte opgeslagen of verwerkt.
Beveiliging
De veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. SBV Excelsior heeft technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen die zijn ontworpen om gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde inzage, verstrekking, gebruik en wijziging (zoals beveiliging van de website door middel van een SSL-certificaat (Https), encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens etc.). Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@sbvexcelsior.nl. Van tijd tot tijd herzien we onze beveiligingsprocedures met het oog op de passende nieuwe technologieën. U dient zich ervan bewust te zijn dat, ondanks onze inspanningen, geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is.
Minderjarig
Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit cookie statement.

Wijzigingen
Dit cookie statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit cookie statement te raadplegen. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorg dragen, bijvoorbeeld via onze websites of per e-mail.
De huidige versie van het cookie statement is het laatst gewijzigd op 31 januari 2020.

Contactgegevens Excelsior Rotterdam
De website en de persoonsgegevens die u op onze website achterlaat worden beheerd door Excelsior Rotterdam, adres Honingerdijk 110, 3062 NX te Rotterdam. Voor vragen, opmerkingen of mededelingen over dit cookie statement kunt u contact opnemen via info@excelsiorrotterdam.nl. Dit cookie statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website (via links) kunnen worden bezocht.

Meer nieuws

di 11 juni 2024

JINC dankzij DSW Zorgverzekeraar op het shirt van Excelsior

JINC is dankzij DSW Zorgverzekeraar de nieuwe shirtsponsor van Excelsior Rotterdam voor de komende twee jaar.…

Lees meer

za 8 juni 2024

Keeper Anouk van de Klooster sluit aan bij Excelsior Vrouwen

Anouk van de Klooster speelt komend seizoen voor Excelsior Vrouwen. De 23-jarige keeper komt over van…

Lees meer

Blijf op de hoogte

van al het nieuws rondom Excelsior.

Aanmelden

Aanschaffen

Eredevisie ESPN Vriendenloterij